Millist õigusteenust vajate?

Nõustamine
Esindamine
Koolitamine
Nõustamine

Pakume teile abi kaalutletud otsuste tegemisel ja tehingute maksuefektiivsel kavandamisel.

Läbimõeldud, tõhusad plaanid on iga kodumaise ja rahvusvahelise tehingu edu eelduseks.

Toetame nii tegutsevaid kui ka alustavaid ettevõtteid. 

 

Küsige nõu

Teenused

Aitame planeerida tehinguid maksuõigusest ja muudest õigusharudest lähtuvalt

Kaardistame riske

Koostame tehingute elluviimisega seotud dokumendid ja lepingud

Peame läbirääkimisi

Esindame tehingute sõlmimisel ja vaidlustes

Pakume tuge tehingute kõigis etappides

 

Meie eesmärgid

Esindamine

Esindame teid nii läbirääkimistel, tehingute sõlmimisel kui ka vaidlustes.

Lepingueelsed läbirääkimised

Aitame teid lepingueelsetes läbirääkimistes, et saaksite minna tehingutesse parimatel tingimustel. Olles sealjuures teadlik kaasnevatest õigustest, kohustustest ja riskidest.

Tehingute sõlmimine

Kui teie ühingu esindaja ei saa mingil põhjusel tehingu sõlmimisel osaleda, viibides näiteks välismaal, aitame teil tehinguid sõlmida, muuta ja lõpetada.

Vaidluste lahendamine

Püüame aidata teil tekkivad vaidlused lahendada läbirääkimiste teel. Pakume võimalusi olukorra
lahendamiseks ja aitame leida neist parima. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada muul moel, esindame teid nii kohtulikus kui ka kohtuvälises menetluses.

 

Küsige lisa

Teenused

Esindamine tehingutes

Vaidluste lahendamine ja menetlusdokumentide koostamine

Kompromisslepingute sõlmimine

Nõuete, avalduste ja pretensioonide koostamine

Võlgade sissenõudmine, saneerimine ja pankrot

Maksumenetlused, sh vaidemenetlus

Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus

Täitemenetlused

 

Meie eesmärgid

Koolitamine

Pakume teie eesmärke ja huvisid arvestavaid personaalseid lahendusi enamikel õigusteemadel.

Konfidentsiaalne meeskonnakoolitus võimaldab kaasata töötajad aktiivsesse arutelusse kartmata, et teie ühinguga seotu võiks kolmandatele isikutele teatavaks saada. Lisaks võimaldab see töötajatel ja juhtidel vabas õhkkonnas küsimusi esitada.

Saate teha oma valiku ka meie enamlevinud koolituste seast.

 

Broneerige koolitus

Koolitused

Maksumuudatused

Maksude algkursus

Rahvusvahelise maksunduse üldpõhimõtted

Maksuefektiivne kasumi jaotamine

Töötajate maksuefektiivne motiveerimine

Erisoodustused (sh sõiduautod, lähetused, töötervishoid)

Töötajate värbamine välisriikidest ja välismaale tööle suunamine

Paindlikud töösuhted ja maksud

Vara planeerimine

Tehingud seotud isikutega ja siirdehinnad

Valmistumine maksukontrolliks ja suhtlus maksuhalduriga

 

 

Meie eesmärgid

97%

kliendirahulolu

18

aastat kogemust õiguse valdkonnas

200+

ettekannet ja artiklit

Left Menu Icon