Ettekanded

Aidi on olnud lektoriks rohkem kui 170 üritusel nii Eestis kui ka välisriikides. Ta on teinud koostööd erinevate korraldatajatega, nt Eesti Maksumaksjate Liit, KPMG Baltics, Äripäev, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Konverentsid, TK koolituskeskus, Eesti Tööandjate Keskliit. Muuhulgas on ta esinenud ettekannetega ka Pärnu finantskonverentsil ja Pärnu raamatupidamiskonverentsidel.

Valik ettekandeid
2018

Kliendi tuvastamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused

Ärisuhte seire

2017

Negatiivne omakapital ja netovara taastamine

Kohustatud isiku rahapesualane dokumentatsioon

Taxation comparison – Denmark, Finland and Estonia

2016

Olulisemad maksumuudatused ja kohtupraktika

Eesti maksusüsteem

Korporatiivsed muudatused (juhatuse liikmed, osanikud)

Volikirjade koostamine

2015

Töötajate värbamine välisriikidest

Sõiduautod – maksuriskide maandamine 

Töötajate värbamine välisriikidest ja suunamine välisriiki tööle

Kas töötajate motiveerimine on alati maksustatav?

Soome ja Eesti maksusüsteemid

TSD vorm ja tulumaksumuudatused

Dividendid ja omakapitali väljamaksed

2014

Kindlustus ja käibemaks

Raamatupidajate aastakonverents

Protecting your wealth

Mida soodustab erisoodustus?

Paindlikud töösuhted

Välistööjõud ja renditööjõud

2013

Kuidas juhtida ja kasvatada äri Virumaal?

Käibemaksu aluspõhimõtted

Estonian taxes

Tööõiguse konverents. Praktiline ülevaade elamis- ja töölubade õiguslikust poolest

Siirdehindade work-shop

Käibemaksu aluspõhimõtted kindlustusandjale

2012

Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2013? Olulisemad muudatused maksuarvestuses ning kuidas muuta suhtlus maksuhalduriga sujuvamaks

Kuidas maksuvabalt motiveerida töötajat?

Pärnu raamatupidamiskonverents 2012. Piiriülene töötamine ja maksud

Siirdehindade work-shop

Siirdehindade aktuaalteemad

Raamatupidajate suurkogu. Põletavamad küsimused erisoodustuste valdkonnas      

Muudatused omakapitalis: mida saab ja mida tasub teha? Kas kasumi jaotamine on alati maksustatav?

Luubi all – kõik oluline erisoodustustest. Erisoodustus- mõiste, tervishoid, lähetused

Piiriülene kindlustustegevus

Töötajate ülepiiri liikumine

Tööõiguse aastakonverents. Kolm aastat uut töölepingu seadust. Töösuhetes tõusetunud maksuprobleemid

Püsiva tegevuskoha maksustamine

Kaupade ja teenuste ostmisega seotud maksuriskid ja nende vältimine 

Pärnu Finantskonverents 2012 – töötuba

Seotud isikud: Kajastamine. Maksud. Tehingud. Praktilised probleemid seotud isikutega tehingute vormistamisel

Erisoodustuse aastakonverents 2012. Mida peaks raamatupidaja teadma töötervishoiu ja –ohutuse kulude maksustamisest?

Mida tuleb silmas pidada töötajate ülepiiri liikumisega? Välisriikidest tööjõu palkamisega seonduvad õiguslikud probleemid

Äri- ja maksuõiguse muudatused ning aktuaalsed küsimused praktikas. Ettevõtte kapitaliseerimine, ühinemised ja jagunemised

Pärnu Raamatupidamiskonverents 2011. Välisriikidest tööjõu palkamisega seonduvad õiguslikud probleemid

2009

Tulumaksuvaldkonna muudatused 2009

Maksumuudatused

Sotsiaalkindlustus ELis

Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Millele pöörata tähelepanu lähetuste hüvitiste maksustamisel ja vormistamisel?

Dividendide maksustamine ja maksuhalduri juhend

Maksumuudatused, aktuaalteemad ja uuemad kohtulahendid

Olulised muudatused ettevõtte raamatupidamises. Muudatused autode maksustamisel ja kohtupraktika

Estonian tax changes

Millega peab tööandja arvestama seoses lähiajal jõustunud ja jõustuvate tööõigusaktidega?

Püsiv tegevuskoht

Maksude aktuaalteemad

Estonian Income Tax system

Kasulikke näpunäiteid äritegevuses välisriigi isikutega

VI raamatupidajate maksukonverents: uued seadused ja maksud 2009. Tulumaksuseaduse olulisemad muudatused 2009. aastal

Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Millele pöörata tähelepanu sõiduauto kasutamise maksustamisel?

Erisoodustuste aktuaalteemad

Muudatused tulumaksuvaldkonnas

2008

Maksumuudatused Eestis ja lähiriikides 2009

Erisoodustused

Ettevõtete tulumaksustamine

Millised õiguslikke vorme peaks ettevõtja kaaluma? 

Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Millele pöörata tähelepanu lähetushüvitiste maksustamisel?

Changes in the Income Tax Act as of 2009 

XXXVIII saaliseminar: Luubi all – tulumaksuseaduse muudatused. Tulumaksuseaduse muudatused, mis jõustuvad 2009. aastast            

Payrolling and cross border employment

Üritustega seotud maksuaspektid

Aktuaalsed maksuküsimused  

Tulumaksuseaduse muudatused. Tulumaksuseaduse muudatuste võimalikud mõjud ettevõtetele

Pärnu Finantskonverents 2008. Ülevaade maksude ja finantsaruandluse muudatustest

Hiljuti toimunud ja kavandatavad olulisemad maksumuudatused

Maksuviidad 2008

2007

Estonian tax legislation regarding cross-border mergers 

Töötajate ülepiiri liikumisega seotud maksuaspektid 

Olulisemad maksuaspektid tehingutes mitteresidentidega 

Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses

Millele pöörata tähelepanu lähetuste hüvitiste maksustamisel ja vormistamisel?

Tax changes

Luubi all – erisoodustused

Estonian corporate income tax system

Erisoodustuste maksustamise aktuaalsed probleemid 

Maksuseadusandlus Eestis ja Baltikumis

2006

Maksuseaduste muudatused

Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Muudatused sõiduauto ja lähetuste hüvitiste maksustamises.

Raamatupidajate aastakonverents 2006: Professionaalidelt professionaalidele. Olulisemad muudatused tulumaksuvaldkonnas 

Juhtimisseminaride sari meedikutele. Muudatused maksuseadustikus.

Maksuteisipäev

Tax changes

Erisoodustuste maksustamine

Raamatupidajate maksukonverents 2006. Firma kulud töötajate tervisele ja maksud 

Töötajate lähetamine – piiratud või täielik maksukohustus

2005

Muudatused käibe- ja tulumaksuseaduses. Tulumaksuseaduse muudatused 

Kuidas hoida kokku erisoodustusmaksu kulusid?

Maksustamise ohud ja võimalused äritegevuse alustamisel välisriigis

Erisoodustuste maksustamine

Rahvusvaheline maksustamine

Tax changes

Raamatupidajate maksukonverents 2005 järelseminar: maksualased kohtuvaidlused. Olulisemad kohtulahendid tulumaksuvaldkonnas

Maksud Baltikumis ja Euroopa Liidus

Maksulepingud

2004

Tulumaksuseaduse muudatused ja probleemid praktikas

Suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga

Maksud 2004. Muudatused ja probleemid

2003

Maksud 2004. Muudatused ja probleemid

97%

kliendirahulolu

18

aastat kogemust õiguse valdkonnas

200+

ettekannet ja artiklit

Left Menu Icon