Aidi on olnud lektoriks rohkem kui 170 üritusel nii Eestis kui ka välisriikides. Ta on teinud koostööd erinevate korraldatajatega, nt Eesti Maksumaksjate Liit, KPMG Baltics, Äripäev, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Konverentsid, TK koolituskeskus, Eesti Tööandjate Keskliit. Muuhulgas on ta esinenud ettekannetega ka Pärnu finantskonverentsil ja Pärnu raamatupidamiskonverentsidel.

Valik ettekandeid

2018
Kliendi tuvastamine
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused
Ärisuhte seire

2017
Negatiivne omakapital ja netovara taastamine
Kohustatud isiku rahapesualane dokumentatsioon
Taxation comparison - Denmark, Finland and Estonia

2016
Olulisemad maksumuudatused ja kohtupraktika
Eesti maksusüsteem
Korporatiivsed muudatused (juhatuse liikmed, osanikud)
Volikirjade koostamine

2015
Töötajate värbamine välisriikidest
Sõiduautod – maksuriskide maandamine
Töötajate värbamine välisriikidest ja suunamine välisriiki tööle
Kas töötajate motiveerimine on alati maksustatav?
Soome ja Eesti maksusüsteemid
TSD vorm ja tulumaksumuudatused
Dividendid ja omakapitali väljamaksed

2014
Kindlustus ja käibemaks
Raamatupidajate aastakonverents
Protecting your wealth
Mida soodustab erisoodustus?
Paindlikud töösuhted
Välistööjõud ja renditööjõud
2013
Kuidas juhtida ja kasvatada äri Virumaal?
Käibemaksu aluspõhimõtted
Estonian taxes
Tööõiguse konverents. Praktiline ülevaade elamis- ja töölubade õiguslikust poolest
Siirdehindade work-shop
Käibemaksu aluspõhimõtted kindlustusandjale

2012
Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2013? Olulisemad muudatused maksuarvestuses ning kuidas muuta suhtlus maksuhalduriga sujuvamaks
Kuidas maksuvabalt motiveerida töötajat?
Pärnu raamatupidamiskonverents 2012. Piiriülene töötamine ja maksud
Siirdehindade work-shop
Siirdehindade aktuaalteemad
Raamatupidajate suurkogu. Põletavamad küsimused erisoodustuste valdkonnas
Muudatused omakapitalis: mida saab ja mida tasub teha? Kas kasumi jaotamine on alati maksustatav?
Luubi all - kõik oluline erisoodustustest. Erisoodustus- mõiste, tervishoid, lähetused
Piiriülene kindlustustegevus
Töötajate ülepiiri liikumine
Tööõiguse aastakonverents. Kolm aastat uut töölepingu seadust. Töösuhetes tõusetunud maksuprobleemid
Püsiva tegevuskoha maksustamine
Kaupade ja teenuste ostmisega seotud maksuriskid ja nende vältimine 
Pärnu Finantskonverents 2012 – töötuba
Seotud isikud: Kajastamine. Maksud. Tehingud. Praktilised probleemid seotud isikutega tehingute vormistamisel
Erisoodustuse aastakonverents 2012. Mida peaks raamatupidaja teadma töötervishoiu ja –ohutuse kulude maksustamisest?
Mida tuleb silmas pidada töötajate ülepiiri liikumisega? Välisriikidest tööjõu palkamisega seonduvad õiguslikud probleemid
Äri- ja maksuõiguse muudatused ning aktuaalsed küsimused praktikas. Ettevõtte kapitaliseerimine, ühinemised ja jagunemised
Pärnu Raamatupidamiskonverents 2011. Välisriikidest tööjõu palkamisega seonduvad õiguslikud probleemid

2009
Tulumaksuvaldkonna muudatused 2009
Maksumuudatused
Sotsiaalkindlustus ELis
Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Millele pöörata tähelepanu lähetuste hüvitiste maksustamisel ja vormistamisel?
Dividendide maksustamine ja maksuhalduri juhend
Maksumuudatused, aktuaalteemad ja uuemad kohtulahendid
Olulised muudatused ettevõtte raamatupidamises. Muudatused autode maksustamisel ja kohtupraktika
Estonian tax changes
Millega peab tööandja arvestama seoses lähiajal jõustunud ja jõustuvate tööõigusaktidega?
Püsiv tegevuskoht
Maksude aktuaalteemad
Estonian Income Tax system
Kasulikke näpunäiteid äritegevuses välisriigi isikutega
VI raamatupidajate maksukonverents: uued seadused ja maksud 2009. Tulumaksuseaduse olulisemad muudatused 2009. aastal
Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Millele pöörata tähelepanu sõiduauto kasutamise maksustamisel?
Erisoodustuste aktuaalteemad
Muudatused tulumaksuvaldkonnas

2008
Maksumuudatused Eestis ja lähiriikides 2009
Erisoodustused
Ettevõtete tulumaksustamine
Millised õiguslikke vorme peaks ettevõtja kaaluma? 
Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Millele pöörata tähelepanu lähetushüvitiste maksustamisel?
Changes in the Income Tax Act as of 2009
XXXVIII saaliseminar: Luubi all – tulumaksuseaduse muudatused. Tulumaksuseaduse muudatused, mis jõustuvad 2009. aastast
      Payrolling and cross border employment
Üritustega seotud maksuaspektid
Aktuaalsed maksuküsimused
Tulumaksuseaduse muudatused. Tulumaksuseaduse muudatuste võimalikud mõjud ettevõtetele
Pärnu Finantskonverents 2008. Ülevaade maksude ja finantsaruandluse muudatustest
Hiljuti toimunud ja kavandatavad olulisemad maksumuudatused
Maksuviidad 2008

2007
Estonian tax legislation regarding cross-border mergers 
Töötajate ülepiiri liikumisega seotud maksuaspektid 
Olulisemad maksuaspektid tehingutes mitteresidentidega 
Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses
Millele pöörata tähelepanu lähetuste hüvitiste maksustamisel ja vormistamisel?
Tax changes
Luubi all – erisoodustused
Estonian corporate income tax system
Erisoodustuste maksustamise aktuaalsed probleemid 
Maksuseadusandlus Eestis ja Baltikumis

2006
Maksuseaduste muudatused Lõksud erisoodustustes, autohüvitises ja lähetuses. Muudatused sõiduauto ja lähetuste hüvitiste maksustamises.
Raamatupidajate aastakonverents 2006: Professionaalidelt professionaalidele. Olulisemad muudatused tulumaksuvaldkonnas 
Juhtimisseminaride sari meedikutele. Muudatused maksuseadustikus.
Maksuteisipäev
Tax changes
Erisoodustuste maksustamine
Raamatupidajate maksukonverents 2006. Firma kulud töötajate tervisele ja maksud 
Töötajate lähetamine – piiratud või täielik maksukohustus

2005
Muudatused käibe- ja tulumaksuseaduses. Tulumaksuseaduse muudatused
Kuidas hoida kokku erisoodustusmaksu kulusid?
Maksustamise ohud ja võimalused äritegevuse alustamisel välisriigis
Erisoodustuste maksustamine
Rahvusvaheline maksustamine
Tax changes
Raamatupidajate maksukonverents 2005 järelseminar: maksualased kohtuvaidlused. Olulisemad kohtulahendid tulumaksuvaldkonnas
Maksud Baltikumis ja Euroopa Liidus
Maksulepingud

2004
Tulumaksuseaduse muudatused ja probleemid praktikas
Suhtlemine Maksu- ja Tolliametiga
Maksud 2004. Muudatused ja probleemid

2003
Maksud 2004. Muudatused ja probleemid