Advokaadibüroo AK OÜ (edaspidi büroo) veebilehte www.kallavus.ee (edaspidi veebileht) kasutades nõustute käesolevate kasutustingimustega (edaspidi kasutustingimused). Kasutustingimused kehtivad kõikidele veebilehel viibijatele ja hõlmavad igasugust kasutamist. Kasutustingimustega mittenõustumisel on veebilehel viibimine keelatud. Veebilehte kasutades on keelatud tegevus, mis häirib või takistab veebilehe tööd.

Intellektuaalne omand

Veebilehe intellektuaalne omand on kaitstud siseriiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Veebilehe sisu võib kasutada ainult isiklikeks eesmärkideks juhul, kui viidatakse informatsiooni allikale. Muul otstarbel veebilehe sisu kasutamiseks on vajalik büroo kirjalik nõusolek.

Vastutus

Veebilehe sisu on informatiivse tähendusega, mida ei saa pidada õigusteenuse osutamiseks. Büroo ei taga veebilehe sisu täpsust, korrektsust ega ajakohasust ning ei vastuta kahju eest, mis tekib veebilehte või selle sisu kasutades.

Viited teistele veebilehtedele

Büroo ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu ja kättesaadavuse eest, millele on veebilehel viidatud.

Muudatused

Bürool on õigus ühepoolselt käesolevaid kasutustingimusi muuta. Muudatused jõustuvad nende veebilehel avaldamise hetkest.